Hoppa till sidans innehåll

Regler vid modellflygning


Vad gäller vid flygning med modellflygplan?

När det gäller flygning med obemannade luftfarkoster dit modellflyget hör så har en ny förordning trätt i kraft i Sverige, TSFS 2017:110. Observera att i regelverket görs ingen skillnad på klassiska modellflygplan och de populära "drönarna". Transportstyrelsen har på sin hemsida en förenklad beskrivning över regelverket. Reglerna gäller alla modellflygare oavsett klubb/förbundstillhörighet.

Ett flertal modellflygklubbar har efter ansökan erhållit ett särskilt godkännande av Transportstyrelsen att på sina flygfält flyga både högre och med tyngre luftfarkoster än vad de generella reglerna tillåter. Dessa klubbar och fält hittar du här. Observera att du alltid måste ha respektive klubbs tillstånd att nyttja fältet.

Säkerhetsregler

Gemensamma säkerhetsregler SMFF/RCFF

Säkerhetsregler

Kontrollzoner

Luftrummet är uppdelat såväl yt- som höjdmässigt i olika luftrumsklasser. Exempelvis s.k. G-klassad luft innebär att trafiken där inte övervakas av någon ATC (flygkontrolltjänst) utan varje pilot som trafikerar här måste noga övervaka luftrummet så att inga kollisionsrisker uppstår. Precis som när man är ute och åker båt.

Runt flygplatser och på högre höjder är luftrummet så gott som alltid kontrollerat av en ATC (flygkontrolltjänst) som tilldelar varje flygplan en höjd och kurs för att undvika kollisioner. Här får inte en pilot själv välja väg och höjd utan att flygkontrolltjänsten godkänner, eller som det heter klarerar, pilotens önskemål.

För att kunna se kontrollzonerna behövs särskilda AC-ICAO kartor som finns att köpa hos KSAK. Ett enklare sätt är att titta på Luftfartsverkets drönarkarta. Där har du alltid aktuella uppgifter över kontrollzonerna i de lägre luftlagren.

Läs mer om luftrummet här.

 

Restriktionsområden

Ett restriktionsområde är som namnet säger ett område som har någon form av restriktioner vad gäller flygning. Restriktionsområdet kan vara permanent eller tillfälligt, t.ex. vi större militärövningar, och innebär oftast att det råder totalt flygförbud. Vanligtvis ligger dessa restriktionsområden vid militära skjutfält, över kungliga slottet och vissa kriminalvårdsanstalter mm. De fasta restriktionsområdena finns med på drönarkartan medan de tillfälliga finns angivna på luftfartsverkets förteckning över tillfälliga restriktionsområden

 

Försäkring

Som medlem i en SMFF-ansluten modellflygklubb omfattas du av SMFF:s olycksfalls- och ansvarsförsäkring vid alla former av utövande av modellflyg. Även ickemedlemmar som tillfälligt deltar i "prova på"-verksamheter och flyger dubbelkommando med en instruktör omfattas av försäkringen utan krav på föranmälan.

Tidigare krävdes att flygfältet skulle vara skriftligen godkänt av klubbens styrelse för att försäkringen skulle vara gällande men detta krav föreligger inte längre. I stället krävs nu att vi följer Transportstyrelsens gällande regelverk enligt ovan alternativt de godkända klubbarnas regelverk när vi flyger.

Försäkringen gäller utan undantag i hela världen under förutsättning att man följer respektive lands motsvarande regelverk.

 

Regler i andra länder

 

Uppdaterad: 19 APR 2019 16:17 Skribent: Magnus Bernroth
E-post: This is a mailto link


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46735072950
E-post: kansli@modellflygfor...

Se all info