Hoppa till sidans innehåll

Vingprofilen


Aerodynamik är läran om luft och andra gasers strömning runt t.ex. en vinge.

Det hänger på vingarna!

L  är lyftkraften.
D  är vingens motstånd.
a  är vingens anfallsvinkel.

Krafter på en vingprofil


Vingen fungerar bra så länge luften klarar att flyta runt både undersida som översida och att åter mötas bakom vingen. Den luftmängd som pressats nedåt av vingens passage representerar vingens lyftkraft.
Om du flyger för sakta, t.ex. i medvind så "stallar" vingen, dvs. luftströmmen runt vingen släpper och modellen faller fritt tills modellen åter nått tillräcklig hastighet.


Det finns en oändlig mängd olika vingprofiler. Detta därför att olika profiler fyller olika krav.

* Konkav vingprofil ger en långsam vinge och används till segelmodeller och gummi-motormodeller.

* Plan undersida, sk. Clark-y profil ger en långsam
vinge med ett stabilt uppträdande. Typisk nybörjar vinge.

* Symmetrisk profil är en snabb och neutral vinge för t.ex. konstflyg eller pylonflyg.

 

 Olika profiler

  
 
Den streckde linjen genom nosens främsta punkt och den bakersta spetsen är vingens korda. Denna kan ses som profilens väg genom luften.
T.ex. om Clark-y vingens plana undersida är helt horisontell under flygningen så pekar kordan i en viss vinkel uppåt. Vingen har således en lyftkraft pga. Luftmassan som dras nedåt av profilens översida.
Vid för stor anfallsvinkel relativt hastigheten släpper luftströmmen från vingens översida med stor luftturbulens som följd. Fenomenet kallas att vingen stallar. Den tappar plötsligt all lyftkraft. Planet faller fritt tills den ökade fallhastigheten åter får vingen att bära.
Om höjden var tillräcklig!


Den större profilen med blå korda är vingens mitt.
Den mindre profilen med röd korda är vingens spets.

Vinge med rot och spets profil i olika färger


Skränkning heter washout på Engelska.
 
Varför skränker (nedåtriktar) man vingens spetsar?

* Nackdelen är möjligen att planet går saktare därför att vingen går tyngre (penetrerar) genom luften.

* Fördelen är att spetsen har mindre anfallsvinkel varför vingspetsen stallar senare än den mittersta delen.

* Med skränkning blir ett framtvingat stall en mjuk framåt-dykning.
När vingspetsen stallar före någon annan del av vingen (tipstall) "själper" planet snabbt över ena vingen och dykningen blir djupare.

* För nybörjare är detta mycket riskabelt eftersom det gärna inträffar vid landning och på låg höjd. Sidvind gör också att ena vingen stallar före den andra.

* Att på avstånd bedömma en modells hastighet och exakta position är svårt. Öva detta moment på höjd innan du börjar träna landning. Man bör noga veta sina modellers stallnings egenskaper.

Råttan vinge framifrån 

 


Här syns Råttans oklädda vinge framifrån.
Där syns tydligt att vingspetsarna pekar "nedåt".
Vinghalvorna byggs på plant underlag. För att få in skränkning så pallar man under bakkanten på yttersta spetsens sprygel. Från centrum till spetsen får således vingen vrida sig i "spiral".
Konstruktör: Kristian Berggren. 
 
I fallet med Råttan så har konstruktören redan i spryglarnas utformning byggt in en skränkning genom kordans fortlöpande minskande vinkel i förhållande till den plana delen av undersidan.
Men här har jag ökat på den genom att palla upp bakkanten ytterligare 10 mm. Modellen blev mycket självstabil. 0.25 motorn räcker mycket väl till trots det ökade luftmotståndet.
Ett sätt att kontrollera att vingen inte är skev, t.ex. olika mycket "skränkning" på vänster som höger sida är att med gummisnodd fästa 1 m långa 10 mm fyrkantstavar under spetsarna och på mitten. Alla tre riktade framåt. Genom att se dessa från sidan så avslöjas minsta skillnad tydligt.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:54 Skribent: Jonny Carlén


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Sveriges Modellflygförbund
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46735072950
E-post: kansli@modellflygfor...

Se all info