Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap


Vi är väldigt positiva till nya medlemmar. Hos Svenska Flygsportförbundet kan bara föreningar söka om medlemsskap. Längre ner på denna sida ansöker ni om medlemskap i Svenska Flygsportförbundet (FSF). Läs först tipsen innan ni fyller i formuläret!

 

Besök RF:s tips runt att bilda en förening vi rekommenderar er starkt att utgå från RF:s stadgemall

Anslutning till Svenska Flygsportförbundet

För att bli medlem i Svenska Flygsportförbundet måste föreningen (klubben) vara ansluten till minst ett grenförbund. En förening kan vara medlem i flera grenförbund. Eftersom Svenska Flygsportförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet blir föreningen genom sitt medlemskap i Flygsportförbundet automatiskt ansluten till Riksidrottsförbundet. Detta gäller också SISU Idrottsutbildarna. Dessutom beroende på vilket säte (ort) föreningen har enligt sina stadgar tillhör man även ett idrottsdistrikt.

Svenska Flygsportförbundet har följande åtta grenförbund:

 • Svenska Ballongfederationen
 • Svenska Fallskärmsförbundet
 • Svenska Hängflygförbundet
 • Svenska Konstflygförbundet
 • Sveriges Modellflygförbundet
 • KSAK-Motorflygförbund
 • Svenska Segelflygförbundet
 • Svenska Skärmflygförbundet

 

Vi rekommenderar er att ta kontakt med vår generalsekreterare (GS) för hjälp med era stadgar innan medlemsansökan.

 

Ansökningsprocessen

Ansökan gör ni genom att fylla i nedan formulär. Därefter skall ansökan godkännas av

 • Grensportförbundets/grenförbundens styrelse
 • Svenska Flygsportförbundets styrelse
 • Riksidrottsförbundet
På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.
Idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna eller har tidigare varit medlem och vill nu söka medlemskap på nytt/i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på ”Sök”. Är det en ny förening som inte är eller har varit medlem i ett förbund/medlemsorganisation inom RF eller SISU idrottsutbildarna sedan tidigare så påbörjas ansökan genom att klicka på "Ny förening".
En ansökan om organisationsnummer har redan skickats av föreningen direkt till Skatteverket.
Ingen ansökan om organisationsnummer har skickats av föreningen till Skatteverket. Föreningen önskar därför att RF vidarebefordrar denna ansökan till Skatteverket, som föreningens ansökan om ett organisationsnummer.
Om föreningen begärt att denna ansökan ska vidarebefordras till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer, behöver föreningens besöksadress fyllas i istället för ev. boxadress.
Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Föreningens Ordförande
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Kassör
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Idrottsansvarige
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort


Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Ange hur föreningens firma tecknas. Om föreningen har fler än en behörig firmatecknare läggs dessa till genom knappen "ange fler firmatecknare".
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (vilka som helst)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (namngivna)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer:
Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info