Hoppa till sidans innehåll

Info för kontrollanter


Genomförande av flygprov (skilltest) och PC under 2016

Detta dokument beskriver olika alternativ av flygprov och PC som kontrollant (FE(S) kan genomföra enligt EASA FCL och vilka blanketter som ska användas. Under alla flygningar är kontrollanten befälhavare (PIC):

OBS! Nyhet: Vid flygprov (skilltest) av nya segelflygelever som är klara med grundutbildning och önskar få ett FCL certifikat direkt utfärdat utan att först ta ut ett nationellt S-cert. kan en s k skilttest genomföras med kontrollant. Då all utbildning tom april 2018 är nationell måste även konverteringsrapport användas.

 

Flygprov (skilltest) från grundutbildning

Krav på elev: Genomgått grundutbildning enligt nationell utbildningsplan, SHB 610, 611. (OBS! Gäller ej för TMG elever enligt SHB 612) Giltig medical.

Krav på kontrollant: FE(S): Giltig auktorisation från Transportstyrelsen, kontrollanten får ej ha varit delaktig i mer än 25 % av utbildningen för den sökande.

TS blankett: L 1895 SPL/LAPL(S) Sailplane/powered sailplanes 

SSF blankett: Personlig konverteringsrapport bifogas direkt till Segelflyget

Flöde

Efter eleven har genomfört sin grundutbildning och är godkänd i alla flygövningar samt godkänd i teori inkl. examen i radiotelefoni bestämmer C-SEL (Head of training) att eleven är redo för flygprov. C-SEL signerar genomförd utbildning i blanketten L 1895.

Flygprov genomförs av kontrollanten. Provet kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomfört prov fyller kontrollanten i blankett L 1895. Viktigt att kontrollanten kryssar i rutan Conversion report requested from SSF (se nedan om konverteringsrapport) i blankett L1895. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen. Kopia till Segelflyget.

Eleven fyller i personlig konverteringsrapport, kontrollanten kontrasignerar rapporten. Inga bilagor som kopia på ID, medical mm behöver skickas med, detta har hanterats av kontrollanten och signerats i blanketten för flygprov. Konverteringsrapporten skickas till Segelflyget This is a mailto link

 

Segelflyget administrerar elevens konverteringsrapport och skickar sedan den till Transportstyrelsen.

Eleven får sitt FCL certifikat hemskickat.

 

 - - - - - - - - - -


PC

Segelflygare med FCL certifikat, SPL eller LAPL(S) som inte uppfyller flygtidskravet senaste 24 månaderna kan genomföra PC för att återfå behörighet att utöva sina privilegier.

 

Segelflygplan – senaste 24 månaderna 5h, 15 flygningar, varav 5 flygningar med aktuell startmetod samt 2 träningsflygningar med FI(S)

TMG - senaste 24 månaderna 12h varav 1h flygträningstimma med FI(S)

 

IMC-behörighet - senaste 24 månaderna 1h IMC eller 5 IMC flygpass

 

Krav på segelflygare: Giltigt medical

Krav på kontrollant: FE(S): Giltig auktorisation från Transportstyrelsen, behörighet för resp. kategori sailplane/powered sailplane, TMG samt IMC.

TS blankett: L 1894 Skilltest and proficiency checks on sailplanes/powered sailplanes incl. TMG  

Flöde

PC genomförs av kontrollanten. PC kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomförd PC fyller kontrollanten i blankett L 1894. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen. Kopia till Segelflyget.

 

- - - - - - - - -

 

Flygprov (skilltest) för utökad behörighet (TMG, IMC)

Segelflygare med FCL certifikat, SPL eller LAPL(S) som önskar utökad behörighet för t.ex. TMG- och/eller IMC behörighet.

 

Krav på elev: Genomgått vidareutbildning enligt nationell utbildningsplan, TMG - SHB 620, IMC – SHB 632. Giltig medical.

Krav på kontrollant: FE(S): Giltig auktorisation från Transportstyrelsen, kontrollanten har ej varit delaktig i mer än 25 % av utbildningen för den sökande, behörighet för resp. kategori TMG samt IMC.

TS blankett: L 1894 SPL/LAPL(S) Sailplane/powered sailplanes 

SSF blankett: Personlig kompletterande konverteringsrapport


Flöde

Efter eleven har genomfört sin vidareutbildning och är godkänd i alla flygövningar samt godkänd i teori bestämmer C-SEL alt. utbildande SEL (Head of training) att eleven är redo för flygprov (skilltest). C-SEL eller SEL signerar genomförd utbildning i blanketten L 1894.

Flygprov genomförs av kontrollanten. Provet kan genomföras med flera flygningar vid behov. Efter genomfört prov fyller kontrollanten i blankett L 1894. Viktigt att kontrollanten kryssar i rutan Conversion report requested from SSF (se nedan om konverteringsrapport) i blankett L1894. Vid godkänt prov skickas blanketten in till Transportstyrelsen. Kopia till Segelflyget.

Eleven fyller i personlig kompletterande konverteringsrapport, kontrollanten kontrasignerar rapporten. Inga bilagor som kopia på ID, medical mm behöver skickas med, detta har hanterats av kontrollanten och signerats i blanketten L 1894.

Segelflyget administrerar elevens personliga kompletterande konverteringsrapport med utökad behörighet för t.ex. TMG eller IMC och skickar sedan den till Transportstyrelsen.

Eleven får ett nytt FCL certifikat hemskickat med den utökade behörigheten.

 

Kopior (skannade pdf) som ska skickas till segelflyget kan mailas på This is a mailto link

 

Länk till sammanställning över alla Segelflygets FCL kontrollanter som har giltig auktorisation april 2016

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:37 Skribent: Henrik Svensson
Epost: This is a mailto link

 

Kontoret i Stockholm
Segelflyget c/o EAA Sverige
Hägerstalund
164 74 Kista
Tel: 0515-371 56

Kontoret på Ålleberg
Segelflyget
Box 750
521 22 Falköping
Tel: 0515-371 51

Generella frågor kan e-postas
This is a mailto link

RST-online

Termikprognos

Logga-forbundskurser

Utsikt från verandan

Sikta Högre

Logga-Mayas-Shop

Banner_från-S-cert-till-FCL


DVD_omslag_banner

Visitors guide to Swedish airspace


Är du intresserad av segelflygutbildning?

Vi har samlat all information om segelflygutbildning under rubriken "Segelflygskola". Här hittar du information om våra centrala kurser liksom alla föreningars utbildningsutbud.
Till Segelflygskola

 Svedanor-logga

 Logga_SSF-CAMO

  Condor-RST

Logga_OLC

EGU_banner

 

Postadress:
Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress:
Segelflygskolan Ålleberg
521 91 Falköping

Kontakt:
Tel: +4651537151, +4651537156
E-post: This is a mailto link

Se all info