Hoppa till sidans innehåll

Uppförandekodex för Svenska Konstflygförbundet

09 MAJ 2019 11:29
Medlem i Konstflygklubb representerar SKFF. Det är viktigt att du genom ditt sätt att uppträda både på tävlingsplatsen, under andra flygaktiviterer och under fritid bidrar till att bibehålla vårt goda rykte.
  • Uppdaterad: 09 MAJ 2019 11:29

Inledning

Medlem i Konstflygklubb representerar SKFF. Det är viktigt att du genom ditt sätt att uppträda både på tävlingsplatsen, under andra flygaktiviterer och under fritid bidrar till att bibehålla vårt goda rykte, inför såväl övriga medlemmar, tävlande, funktionärer, domare och övriga i samhället.

Under nordiska mästerskap och landslagsuppdrag gäller även Uppförandekodex för Svenska Flygsportförbundet.
Uppförandekodex för SKFF bygger på den som FSF har tagit fram, men är anpassat för nationell verksamhet, samt att vissa delar redan är reglerade i svensk lagstiftning.

 

Riktlinjer

Diskriminering och/eller trakasserier

Du ska inte diskriminera eller trakassera någon enskild person eller grupp, på grund av exempelvis kön, ålder, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, nationell tillhörighet eller funktionshinder. Detta gäller lika mycket under aktiviter, som i skrift på tex sociala medier. Vårt agerande ska i alla lägen bygga på att stötta varandra. Vinner gör man på egna meriter.

Korruption

Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor, varken i form av pengar eller i andra förmåner.

Sexuella trakasserier

Ingen Flygsportare ska utsättas för eller utsätta någon annan för sexuella trakasserier.

Alkohol

Du ska inta ett restriktivt förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion. Under flygning gäller nolltolerans.

Buller

Anpassa all flygning så att bullerstörningar minimeras för kringboende.

Busflygning

Säkerhet går före allt. Ingen flygning får ske under gällande minima. Sätt personliga minima med marginal till lagliga minima och håll dem.

Rapportering

Kännedom om avvikelser från ”Uppförandekodex för Svenska Konstflygförbundet” ska rapporteras omgående till Ordförande för den Konstflygklubb du är medlem i eller till någon i styrelsen för SKFF.

 

Avslutning

Påföljder

Avsteg från ovanstående kan medföra påföljder, t ex avstängning från pågående tävling alternativt uteslutning.

Skribent: Göran Elwinger
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Konstflygförbundet
Box 7085
103 87 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info