Hoppa till sidans innehåll
Foto: Narit Pidokrajt

Rapport från styrelsemöte 25-26 feb 2017

27 FEB 2017 07:47
Rapport från styrelsens möte nr 1 för året.
  • Uppdaterad: 27 FEB 2017 14:00

Styrelsen träffades återigen på Clarion Hotel Arlanda för ett tvådagarsmöte. Hotellet har blivit något av en hemmabas för oss. Det har trevliga konferenslokaler, bra mat, trevlig personal, flygplan som startar och landar utanför fönstret, och framförallt är det relativt enkelt för alla att ta sig dit. 

Av naturliga skäl stod många frågor som berör årsmötet på mötesagendan; motioner, propositioner, verksamhetsberättelse, resultaträkning osv., men mötet började med avrapportering av diverse möten och arbetsgrupper som styrelsen deltagit i.

Elitbidrag

Mikael Engström och Gunlög Edgren presenterade två förslag för nya principer hur förbundet ska fördela det ekonomiska elitbidraget vi får från RF. Vi får elitbidrag för att öka chanserna till att ta medaljer på OS, VM och EM. Hittills har det fördelats till grenförbunden enligt formler i ett excel-ark, utan att säkerställa att de verkligen bidrar till att öka chanserna till medaljer. Förslaget som styrelsen godkände går ut på att elitkommittén själva fördelar de ekonomiska medlen till de elitidrottspersoner som är bäst kvalificerade att ta medalj, både på kort och lång sikt, oberoende av flyggren. En mindre arbetsgrupp, bestående av tre medlemmar i elitkommittén, ska bereda ärenden och lägga fram förslag för beslut. Detta innebär att vi måste formalisera elitkommittén, d v s tydliggöra vem som är ledamot och hur de utses. Vi hoppas att denna förändring gör att vi satsar på rätt personer och att vi tar fler medaljer på VM och EM.

En arbetsgrupp har arbetat fram nya riktlinjer för Idrottslyftet och de är nu godkända av RF. Vi kommer att sprida de nya riktlinjerna till alla föreningar och inom kort öppna Idrottslyftet i IdrottOnline för nya projektansökningar. Vi föreslår att gruppen som arbetet med Idrottslyftet permanentas och får ansvar för att hantera frågor inom området.

Samverkan med Motorfederationen

Anders, Bengt och Lars deltog i ett möte med motorfederationen i januari. Motorfederationen består av Flygsportförbundet, Bilsportförbundet, Motorcykel- och snöskoterförbundet (Svemo) och Racerbåtförbundet. Vi har ungefär samma utmaningar och problem inom respektive förbund och det var nyttigt att bolla idéer, samt att få insyn i RFs arbete eftersom ordföranden i Svemo, Håkan Leeman, även är ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

Ekonomi

Därefter diskuterades ekonomi, både utfall 2016 och budget 2017. Förbundet gör ett stort positivt resultat under 2016, trots extra utbetalning av medel till grenförbundet i slutet av året. Det finns ingen anledning att samla pengar på förbundets bankkonto, men just nu är kostnaderna för kansliet låga, och den långsiktiga planen är att utöka kansliet och då behövs det en buffert och utrymme i budgeten.

Ett förslag på budget för 2017 beslutades. Styrelsen har lagt en budget som ger ett relativt stort negativt resultat, men erfarenheten visar att utfallet troligen inte kommer att bli lika negativt. Budgeten kommer att läggas ut på flygsport.se tillsammans med alla andra årsmöteshandlingar senast 11 mars.

Det har kommit in tre motioner från medlemmar till årsmötet. Styrelsen diskuterade motionerna och kommer att yrka bifall till vissa delar, avslag på vissa och bifall till ytterligare några yrkanden efter mindre justeringar.

Styrelsen kommer att lägga två propositioner till årsmötet. Den första är kort och enkel; avgifter för 2017. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. 

Proposition om styrelsens sammansättning

Den andra propositionen diskuterades mycket, både på lördagen och söndagen. Den handlar om styrelsens sammansättning; att minska storleken och ta bort de ledamöter som väljs in från granförbunden. Redan på ordförandekonferensen i december diskuterades denna förändring. Det finns flera argument till varför en förändring är nödvändig, men samtidigt stora farhågor att grenförbundens inflytande och demokratin minskar. Flera kompromisser diskuterades och till sist enades styrelsen om ett förslag, men det ska behandlas på ett extra styrelsemöte via telefon den 6/3 innan det spikas. I korthet går förslaget ut på att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, alla ska väljas av flygsportförbundets årsmöte och minst tre ledamöter ska vara kvinnor och minst tre ska vara män. Ordförandekonferensen som hålls en gång per år kommer att få en viktigare betydelse för förbundet och grenförbunden. Eventuellt ska den hållas två gånger per år. Propositionen i sin helhet och motivering till förändringen kommer på flygsport.se inom kort under årsmöteshandlingarna för 2017.

Därefter avhandlades vilka personer som ska uppmärksammas med medaljer och diplom på årsmötet, samt några svenska rekord godkändes. Stort grattis till alla bra prestationer!

Tyvärr har ingen person nominerats till stipendiet Årets Unga Ledare under 2016, vilket är trist. Har du en ung ledare i din förening som du tycker behöver uppmärksammas och uppmuntras? Nominera honom/henne till Årets Unga Ledare för 2017!

Förra årets tema i fototävlingen var "Tjejer inom flygsporten". Vi har fått in 18 fina foton och styrelsen röstade fram de tre bästa som kommer att få pris på årsmötet.

Nästa styrelsemöte är dagen innan årsmötet i Örebro, därefter tar en ny styrelse över stafettpinnen och driver svensk flygsport in i framtiden!

Vi ses väl på årsmötet i Örebro??!!

Lugna landningar,

Anders Åkvist

Skribent: Bengt Lindgren
E-post: Adressen Gömd


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info