Hoppa till sidans innehåll
Foto: Anders Akvist

Rapport från ordförandekonferensen

03 DEC 2017 09:38
Helgen 25-26/11 arrangerade Flygsportförbundet den årliga ordförandekonferensen med efterföljande styrelsemöte. Alla ordföranden i grenförbunden och hela förbundsstyrelsen var inbjuden till konferensen där syftet är att diskutera strategi och vision.
  • Skapad: 03 DEC 2017 09:38

Uppslutningen på mötet var mycket bra, sju av åtta grenförbundsordföranden var närvarande, endast Segelflygets saknades. I år var även valberedningens ordförande, Björn Hårdstedt, inbjuden eftersom styrelsens sammansättning kommer att förändras efter årsmötet 2018. Dagarna präglades av bra och öppna diskussioner där alla kom till tals och styrelsen fick några konkreta arbetsområden att arbeta vidare med under 2018.

Konferensen började med en genomgång av RF:s strategi "Strategi 2025". FSF är ett specialidrottsförbund inom RF och vi måste därför förhålla oss till RFs inriktning och krav. "Strategi 2025" gav oss en viktig grund att stå på inför diskussionerna under dagen. Du kan läsa mer om "Strategi 2025" här: strategi2025.se.

Kjell Folkesson presenterade därefter våra tankar runt Idrottslyftet och hur vi ska få fler ungdomar upp till 25 år att flygsporta. Vi vill bland annat satsa på att utveckla och erbjuda våra föreningar en ungdomsledarutbildning som ett led i att rekrytera och behålla ungdomar inom flygsporten.

Vi konstaterade att det råder brist på kommunikation inom svensk flygsport. Idag är det otydligt vad grenförbundens ansvar är mot våra medlemsföreningar är och vad förbundet ansvarar för. Det är föreningarna som är medlemmar i Flygsportförbundet, inte grenförbunden, och i en strikt RF-värld så existerar inte grenförbunden. Men ute i verkligheten så upplever föreningarna att dom är medlemmar i grenförbundet, och det är för många otydligt vad medlemsskapet i Flygsportförbundet innebär. Under konferensen framkom det tydligt att det ligger på Flygsportförbundets ansvar att sprida information om och utbilda föreningarna i frågor som berör IdrottOnline och Idrottslyftet. Under nästa år kommer vi därför att arbeta fram nya kommunikationskanaler och börja kommunicera direkt med föreningarna i bland annat dessa frågor.

Vem är medlem i en förening ansluten till Flygsportförbundet? Och vad är en medlemsavgift? Samtliga medlemmar i en demokratisk förening ansluten till RF har rösträtt på föreningens årsmöte. Det ska inte krävas pilotcertifikat, eller andra höga trösklar för att bli en fullvärdig medlem i en förening. Det får heller inte kosta för mycket. Medlemsavgiften ska vara symbolen för att en individ önskar vara medlem, och den ska inte vara högre än några hundralappar. Föreningen kan därefter ta ut avgifter som är fristående från medlemsavgiften, t ex flygavgift, prenumeration på tidning eller försäkring. Grenförbunden fick ett medskick från konferensen att diskutera detta med sina föreningar. Vi tror att det inom vissa föreningar tas ut en allför hög medlemsavgift, som inkluderar mer än själva medlemsskapet. Detta skapar ett onödigt hinder för nya medlemmar att gå med i föreningen.

Konferensen diskuterade även om förbundet i framtiden ska kräva att föreningar ska vara obligatoriskt anslutna till ett eller flera grenförbund, eller om en förening ska kunna välja att bara vara medlem i Flygsportförbundet utan anknytning till ett grenförbund. Efter diskussion enades vi om att det finns viss problematik runt en "tvångsanslutning" till ett grenförbund, men att vi för närvarande ser mer fördelar än nackdelar med det.

Till sist kokade mötet ner visioner och strategier till några konkreta områden där Flygsportförbundet ska verka under 2018. Listan är ännu inte helt genomarbetad, men några områden är:
- Elitsatsning, fortsätta arbetet med ekonomiska bidrag riktade till individer istället för till grenförbund
- Support till föreningar med IdrottOnline och Idrottslyftet
- Ledarutbildning för ungdomar
- Kansli, utreda och definiera hur ett kansli med anställd personal kan se ut, samt arbeta med arvoderade projekt
- Luftrumskommittéen ska fortsätta sitt arbete med vår arena - luftrummet
- Ta fram en mall för pressmeddelanden och liknande som både förbundet och grenförbunden kan använda, där det framgår att vi är en del av den stora RF-familjen
- Förbundet ska ge stöd till föreningar och individer runt frågor som rör trakasserier, mobbing, rasism mm

Styrelsen kommer nu att arbeta vidare med materialet från konferensen och lägga fram ett förslag till Verksamhetsplan 2018 till årsmötet i mars.

Lugna landningar,
Anders 

Skribent: Anders Åkvist
E-post: Adressen Gömd


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info