Hoppa till sidans innehåll

Rapport från ordförandekonferens 26-27 november

03 DEC 2016 16:20
Helgen 26-27/11 samlades FSF styrelse och grenförbundsordföranden på Arlanda för den årliga gemensamma konferensen.
  • Uppdaterad: 05 DEC 2016 12:41

Helgen 26-27/11 samlades FSF styrelse och grenförbundsordföranden på Arlanda för den årliga gemensamma konferensen. Mötet är väldigt likt ett ordinarie styrelsemöte, med skillnaden att samtliga ordföranden för grenförbunden är inbjudna. Jag hade nöjet att leda mötet eftersom Bengt var på möte i Lausanne i sin nya roll som styrelseledamot i FAI.

 Det blev en bra helg, med många intressanta diskussioner. De längsta diskussionerna rörde frågorna om en gemensam arenagrupp och frågan om styrelsens sammansättning.

 Alla grenförbund upplever att tillgången till vår arena, luftrummet, minskar. Detta beror på flera faktorer; flygplatser läggs ner, luftrummet regleras hårdare till förmån för den kommersiella flygtrafiken, bullerrestriktioner mm. Idag agerar respektive grenförbund på egen hand i dessa frågor vilket gör att vi ibland lämnar in flera remissvar till Transportstyrelsen. Vår röst skulle bli mycket starkare om Flygsportförbundet agerar gemensamt i luftrumsfrågor, eller ”arenafrågor” som jag föredrar att kalla det eftersom arenor är något RF förstår. Vi kan nämligen få draghjälp även av RF i den här frågan.

 Segelflygförbundet har en grupp som arbetar med luftrumsfrågor och erbjuder sig att bjuda in övriga grenförbund i arbetsgruppen. Det är framförallt de mindre grenförbunden, som idag har brist på både personer och kompetens, som efterfrågar en flygsportgemensam arbetsgrupp. Motor har en fungerande funktion och ifrågasätter nyttan med att skapa en ny arbetsgrupp. Efter diskussion beslutades att starta en flygsportgemensam arbetsgrupp. Jannica fick i uppdrag att sammankalla till ett möte med representanter från alla grenförbund för att diskutera och lägga upp riktlinjer, befogenheter och begränsningar för en arenagrupp.

 Idag består Flygsportförbundets styrelse av 22 personer; 12 ledamöter och 10 suppleanter. Nio valberedningar arbetar fram lämpliga kandidater till posterna som väljs av nio årsmöten. Styrelsen är otympligt stor och det är omöjligt att i förväg veta om den kommer att fungera bra tillsammans.

 Grenförbunden väljer varsin ledamot och suppleant och det är otydligt om dessa personer ska företräda respektive grenförbund eller svensk flygsport. Det har hänt att ledamöter hoppat av efter första styrelsemötet eftersom grenförbunden inte förklarat vad som förväntas av dom. Grenförbundens ledamöter har också en tendens att inte ta ansvar för flygsportgemensamma frågor, vilket gör att belastningen på de direktvalda ledamöterna (ordförande, vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter) blir orimligt hög. Exempel på flygsportgemensamma frågor är elit/tävling, ekonomi, ungdom (Idrottslyftet), breddidrott, flygsportdistrikten, kommunikation.

 RF arbetar för jämställdhet mellan könen och kraven på att specialidrottsförbundens styrelser ska vara jämställda har skärpts. Det kommer att bli konsekvenser för de förbund som inte uppfyller kraven. Exakt vilka konsekvenserna blir är inte klart men en inte allt för vild gissning är att det blir ekonomiska konsekvenser. Vi behöver arbeta för en jämställd styrelse och det arbetet är mer eller mindre omöjligt med nio valberedningar och nio årsmöten som väljer ledamöterna.

 Mitt förslag är att alla ledamöter väljs av Flygsportförbundets årsmöte, och att styrelsens storlek minskas till sju ledamöter och två suppleanter. Det ger valberedningen en chans att arbeta fram en bra mix av kompetens och erfarenhet i styrelsen i linje med RFs riktlinjer för jämställdhet. Dessutom blir det tydligt att alla ledamöter är utsedda att jobba för svensk flygsport, inte för ett grenförbund. Förslaget diskuterades länge på mötet. Många ser nackdelarna med nuvarande styrelsesammansättning och fördelarna med förslaget. Motor och Segel är helt emot en förändring. De vill ha egna representanter i styrelsen eftersom det är en garanti för att vi ska komma överens mellan grenförbunden och de litar inte på att oberoende ledamöter försvarar deras frågor. Återigen, ska styrelseledamöterna jobba för svensk flygsport, eller för respektive grenförbund? Varför behövs en ordförandekonferens när vi redan har alla grenförbunden representerade i styrelsen?

 I slutet av mötet föreslog jag en kompromiss. Att en majoritet av styrelsens ledamöter väljs på årsmötet, och att de stora grenförbunden väljer varsin ledamot, t ex de förbund som har fler än 50 föreningar. Det skulle vara ett steg på vägen mot en jämställd styrelse som tydligt arbetar för svensk flygsports bästa.

 Diskussionen kommer att fortsätta. Troligen kommer styrelsen att lägga en proposition till årsmötet att ändra stadgarna.

 Ytterligare ett förslag till stadgeändring som berör styrelsens sammansättning diskuterades. Förslaget är att en av ledamöterna som Flygsports årsmöte väljer ska vara förbundskassör. Förbundskassören ska ansvara för förbundets budget och ekonomi. Den löpande bokföringen ska skötas av kansliet, men någon i styrelsen måste ansvara för den övergripande ekonomin. Detta ansvar har hittills vilat på ordföranden. Mötet beslutade att lägga en proposition till årsmötet att förändra stadgarna enligt förslaget.

 Andra frågor som diskuterades var Idrottslyftet (mycket pengar kvar i år), landslagskläder (kvaliteten), dopingfrågor (kunskapen behöver förbättras hos föreningarna och utövare) och Idrottsgalan (vilka ska bjudas in i år?).

 Till sist beslutades att betala ut extra ekonomiskt utvecklingsmedel till grenförbunden, eftersom förbundets ekonomi är god.

 Lugna landningar,

Anders Åkvist

Vice ordf.

Skribent: Anders Åkvist
E-post: Adressen Gömd


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info