Hoppa till sidans innehåll

Information från Transportstyrelsen

31 OKT 2009 11:35
INFORMATION OM NYA FÖRESKRIFTER FÖR OBEMANNADE LUFTFARTYG SAMT KOMMENTARER TILL REMISSVAR
  • Skapad: 31 OKT 2009 11:35

Detta brev skickas till alla parter som lämnat synpunkter på remissen av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg – UAS. Avsikten är att ge en sammanfattning av de synpunkter som kommit in samt redovisa vilka större ändringar som gjorts av föreskriftförslaget efter remissen. Kommentar till enskilda remissvar kan erhållas via kontakt med Transportstyrelsen.

Efter remisstidens utgång har samtliga synpunkter beaktats och har i vissa fall föranlett ändringar i föreskriftförslaget. Transportstyrelsens generaldirektör har beslutat att föreskriften ska träda i kraft den 1 december 2009. Den kommer från och med den 5 november att finnas tillgänglig under kommande föreskrifter i författningssamlingen på Transportstyrelsens webbsida.

Grundstommen i förslaget har inte ändrats utan den kategoriindelning som fanns tidigare består. Gränsvärdet för kinetisk energi har höjts något för kategori 1B. Detta för att göra det möjligt för fler luftfartyg att kunna kvalificeras under denna kategori. Det har även skapats en öppning för luftfartyg som har högre energinivå än den tillåtna, men som är utformade för att minimera skador vid ett haveri. Det är även möjligt att söka om ett särskilt tillstånd för till exempel verksamhet som sker inom avlysta områden eller under speciella omständigheter.

Förslaget har arbetats om på vissa punkter för att göra det tydligare och mer begripligt. Bland annat har tillämpningsområdet och definitionerna arbetats om. Fler bilagor har lagts till med instruktioner för vad som ska ingå i en ansökan. Ansökningsblanketter och informationsmaterial kommer vidare att läggas ut på Transportstyrelsens webbsida.

Vissa paragrafer, särskilt sådana som innehåller tekniska krav, har skrivits om för att inte vara för detaljerade och på så sätt ställa för höga specifika krav som kan inverka negativt på framtida konstruktionslösningar. Detta gäller till exempel krav som rör styrsystem och system för att upptäcka och undvika kollision med andra luftfartyg. Här har istället kravställningen formulerats utifrån vilken funktion eller vilket förfaringssätt som måste kunna uppnås, inte så mycket på vilket sätt det uppnås.

Med vänliga hälsningar,

UAS-arbetsgruppen genom Erik Bergdahl

Luftfartsavdelningen

Transportstyrelsen

Skribent: Jonny Carlén


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info