Hoppa till sidans innehåll

Hjälp till att stoppa moms-hotet

09 APR 2011 11:56
Kampen mot förenings-momsen går in på finalen. Idrottsrörelsen har draghjälp av regeringen, men vi måste själva göra allt vi kan. Här kan du läsa om en insats din förening kan genomföra.
  • Skapad: 09 APR 2011 11:56

Du har säkert läst och hört på nyheterna att svensk idrott riskerar att bli momsredovisnings­skyldig. Ideella föreningar i Sverige och flera andra europeiska länder har länge haft ett undantag från moms-plikten, som en del av svensk föreningstradition.

Nu har klåfingriga jurister nere på kontinenten fått ögonen på det här, och kräver att undantaget försvinner. Inte ens det svenska kompromissförslaget att föreningar med en årsomsättning under en miljon kronor skulle vara fortsatt undantagna har accepterats.

Om föreningar måste börja redovisa moms, så innebär det inte bara ökade kostnader för alla utövare, utan även krångligare administration. Någon som vill bli klubbkassör??!

Läs mer fakta och argument mot föreningsmomsen längre ned i denna artikel.

Din förenings insats

Finansminister Anders Borg har lovat att regeringen ska driva frågan "in i kaklet", till sista instans i gemenskapen, men det är viktigt att vi i idrottsrörelsen också gör allt vi kan för att påverka. Matchen mot EU:s jurister är inte förlorad, men för att vi ska ha en chans att behålla vårt momsundantag måste vi tillsammans berätta för EU vad vi tycker, visa att idrottsrörelsen är en stor svensk folkrörelse.

Gör så här:

1.    Skriv ett kort brev (en A4 räcker) med en presentation på svenska där ni berättar hur er förening ser ut och hur ni skulle drabbas om ni behöver börja redovisa moms. Se exempel längst ned i denna artikel.

2.    Skicka brevet som ett pdf- eller word-dokument med epost till EU-kommissionen:
This is a mailto link
senast 31 maj.

3.    Sänd brevet även till Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet. på This is a mailto link. Vi kommer att lista föreningarna som har medverkat. Skicka brevet även till andra föreningar, din lokaltidning och dina Facebook-vänner. Din berättelse engagerar andra att göra likadant. Låt oss flygsportare bli bäst i idrottsrörrelsen att påverka i momsfrågan.

Frågor och svar om momshotet mot ideella föreningar

Vad handlar det om?

I Sverige har ideella föreningar sedan flera decennier tillbaka i huvudsak varit befriade från skyldighet att redovisa moms för sina traditionella intäkter. Det har varit ett sätt att stödja den ideella sektorns viktiga samhällsarbete. Detta har ifrågasatts av EU-kommissionen, som menar att undantaget strider mot EU:s momsdirektiv. Kommissionen har inlett ett så kallat fördragsförfarande för att tvinga Sverige att ändra sina regler så att även ideella föreningar tvingas in i momssystemet.

Vad har hänt nu?

Regeringen skickade i början av året in en ansökan till EU-kommissionen om att få införa en omsättningsgräns, vilket skulle innebära att ideella föreningar med en momspliktig omsättning på mindre än en miljon kronor per år fortfarande skulle vara undantagna. Kommissionen har nu sagt nej till det.

Vad innebär det att EU-kommissionen sagt nej till en omsättningsgräns?

Effekten av EU-kommissionens beslut blir att svenska ideella föreningar ska börja redovisa moms i princip oavsett hur liten eller stor föreningen är. Men den svenska regeringen kommer nu att ta strid i frågan, ända till EU-domstolen om det behövs, eftersom den anser att de svenska reglerna inte bryter mot momsdirektivet.

Måste föreningarna börja redovisa moms redan nu?

Nej, regeringen har lovat att de nuvarande reglerna gäller tills frågan är slutligen avgjord. Momsfrågan kommer att drivas ända till EU-domstolen. Vi kan alltså fortfarande påverka utfallet genom att föreningar och förbund engagerar sig emot momshotet.

Vad skulle det innebära om föreningarna drogs in i momssystemet?

Framför allt skulle det betyda att föreningarna tvingas in i den administration momssystemet innebär. Det är ett krav som kommer ta många extra timmar från ideella kassörer eftersom alla de intäkter som inte är direkt kopplade till den idrottsliga verksamheten momsbeläggs. Momsbelagda intäkter är exempelvis intäkter från reklam, sponsring, servering, försäljning av olika varor och tjänster (försäljning av till exempel julgranar, korvar och blommor, vaktande av parkeringsplatser, danser och liknande) och uthyrning. I många föreningar kommer det också att leda till ökade kostnader som i de flesta fall måste tas från medlemmarna.

Men då får man väl också dra av moms. Skulle inte det vara en fördel?

Föreningarna får bara dra av moms på kostnader som är direkt kopplade till de momsbelagda intäkterna. Det betyder att de fortfarande inte kan få dra av moms på kostnader kopplade till den idrottsliga verksamheten, till exempel inköp av idrottsutrustning, match/tävlingskläder etc. Och för de flesta föreningar är det den stora kostnaden. Omvänt finns det i de flesta fall inga stora avdragsgilla kostnader kopplade till exempelvis intäkterna från sponsring och reklam.  Här har vi också ett exempel på det administrativa problemet, att föreningen måste ha kompetens att klara av att hålla isär vad som är momspliktigt och vad som inte är det. Och det är något inte ens Skatteverket med bestämdhet kan svara på idag.

Betyder EU-kommissionens besked att loppet är kört?

Nej, långt ifrån. Regeringen har, med stöd från samtliga partier i riksdagen, sagt att den tänker kämpa hela vägen in i kaklet, dvs till EU-domstolen, om det skulle behövas. Det är en process som kommer att ta ett antal år. Regeringen har också sagt att den inte kommer att ändra på några regler under den tiden. Dessutom har EU-kommissionen precis startat en diskussion om hela momsdirektivet. Det gjorde den genom en så kallad grönbok i december förra året. I den diskussionen kommer Sverige att driva frågan om ett generellt undantag för ideella föreningar från skyldighet att redovisa moms. Alla får skicka svar till EU-kommissionen och här har föreningar och förbund möjlighet att påverka.

Vad kan jag/min förening göra?

Skriv till EU-kommissionen – svara på grönboken, enligt instruktionen tidigare i denna artikel. Diskussionen som EU-kommissionen har startat är helt öppen. Vem som helst, t ex föreningar och förbund, kan skicka in svar på de frågor kommissionen ställer i grönboken. Och en fråga handlar om just undantag. Svaren kan skrivas på svenska. Ju fler svar som kräver en rätt att göra undantag för ideella föreningar som kommer in desto starkare blir trycket på kommissionen.

Vad gör Riksidrottsförbundet (RF) mot momshotet?

RF har sedan början av 2000-talet jobbat mot momshotet mot ideella föreningar och fått politiker och media att uppmärksamma frågan, bland annat inför valet 2010. Nu ligger avgörandet hos EU i Bryssel och därför har vi en tjänsteman på plats på den Europeiska Olympiska Kommitténs lobbykontor under våren. Uppgiften är att påverka genom möten, seminarier, skapa nätverk och få så många som möjligt, från både Sverige och andra länder, att engagera sig i frågan och svara på grönboken,. Men enbart lobbyinsatser räcker inte. Den svenska idrottsrörelsens opinion i frågan är avgörande för att visa att frågan är stor och viktig. Därför uppmanar RF nu så många som möjligt att svara på grönboken.

Men bryr sig EU-kommissionen om lilla Sverige?

Det handlar inte bara om Sverige. Flera andra länder, till exempel Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike, har samma problem. Det finns också ytterligare ett antal länder som vill ha andra undantag. Så Sverige står inte ensamt. Men vi måste fortfarande gemensamt ta striden för det svenska föreningslivet.

Så här kan ni formulera ert brev:

 

1. Beskriv er verksamhet, hur många medlemmar ni har, vilken idrott ni sysslar med

Vi representerar den svenska idrottsföreningen Knäckebrödets FK. Vi är en XXflygklubb som funnits sedan 19XX och idag har vi XXX medlemmar. Vi gör årligen över XXX flyg/hopp som bekostas genom självkostnadsavgifter. Vi säljer XX för att finansiera verksamheten. Vi har en servering på vårt flygfält som är öppen i samband med all träning och tävling. Hos oss arbetar cirka 20 ledare som alla är ideella. Vi har en stor ungdomsverksamhet med XXX.

2. Berätta att ni vill behålla det generella undantaget

Vi vill svara på EU-kommissionens Grönbok om framtidens mervärdesskatt, avsnitt 5.1.2, fråga 6 ”Bör några undantag behållas, och i så fall varför?” Vi vill behålla undantag för idrottsföreningar som idag inte behöver redovisa moms.

3. Argumentera

Vår förening bygger på ett ideellt engagemang, den är demokratisk och verksamheten är öppen för alla. Allt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Skulle vi behöva börja redovisa moms riskerar vi att behöva höja våra avgifter och dra ner på verksamheten. Den enkla administrationen som vi har idag skulle bli för krånglig och omfattande med momsredovisningen och vi riskerar att tappa de ideella krafter som idag får verksamheten att gå runt.

4. Slutsats

Vi vill behålla dagens momsundantag. Annars riskerar vi att få lägga ner vår förening.
 
Kicki Karlsson
Ordförande
Knäckebrödets Flygklubb

Skribent: Björn Hårdstedt


 

Vaccinera klubben.pngfolkspel-header-13kb.png
Sportlicens


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.Svenska Flygsportförbundet är en del av svensk idrott.


 

SISU.png

Vi är med i studieförbundet SISU idrottsutbildarna.


Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Besöksadress:
Gustavslundsvägen 137, 5 tr
167 51 Bromma

Kontakt:
Tel: +46702925011
E-post: This is a mailto link

Se all info