Formulär för ansökan om FAI-sportlicens

Jag som ansökar intygar att jag: 

Glöm inte bort antidopingreglerna och har du medicinsk anledning att bruka läkemedel som är dopingklassat så måste du ansöka om TUE. 

Vi hanterar din ansökan först när du har betalat för den

Den administrativa avgiften på 100 kr tas ut per gren och gäller även som avgift om du ansöker om namnändring eller liknande. Du betalar genom att SWISHa avgiften till FSF på nummer:
1230081091.

Om det inte SWISHas från ditt eget nummer så skriv i meddelandet vem du betalar sportlicensavgiften för. 

Sportlicensen gäller fem kalenderår alltså detta kalenderår ni söker licensen under samt fyra kalenderår till (ett kalenderår slutar alltid den sista december). 

Sportlicensen utfärdas normalt inom två veckor efter betalningen.