Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet – öppna dörrarna för fler och behåll fler längre


idrottslyftet

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen avsätter årligen 500 miljoner kronor.

Inriktningen för Idrottslyftet är att få fler barn och ungdomar att börja idrotta och att utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta högre upp i åldrarna.

I varje förening finns goda idéer om hur ni skulle kunna utveckla er verksamhet. För att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. Vem ni ska kontakta beror på vad ni vill göra för att skapa bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. 

Om ni vill rekrytera fler barn och ungdomar och/eller få fler att stanna längre skickar ni ansökan via er IdrottOnline sida under fliken Idrottslyftet till oss på Flygsportförbundet.

Om ni vill samverka med skolan för att erbjuda fler barn och ungdomar möjlighet att prova på eller utöva er idrott eller utveckla och öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer ska ni kontakta ert distriktidrottsförbund.

Eller om ni vill rekrytera, utbilda och behålla ledare ska ni kontakta SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Kontaktuppgifter hittar ni på www.rf.se/idrottslyftet

 

Riksidrottsförbundet (RF)

Riksidrottsförbundet, idrottsrörelsens paraplyorganisation, har det övergripande ansvaret för Idrottslyftet. Har ni generella frågor är ni välkomna att kontakta dem. RF har däremot inga medel att dela ut till föreningar, utan det sker via SF, DF och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.

Distriktsidrottsförbund (DF)

RF:s distriktsidrottsförbund (till exempel Dalarnas Idrottsförbund) har två uppdrag inom Idrottslyftet – de ska fördela medel till de föreningar som vill samverka med skolan samt arbeta för att anläggningar och idrottsmiljöer blir mer tillgängliga.

Samverkan med skolan

Idrottslyftet ger idrottsföreningar och skolor möjlighet att tillsammans utveckla kreativa metoder och former för att aktivera eleverna mer. Hur aktiviteterna utformas beror på vad ni vill och vilka förutsättningar ni och skolan har. Vid all form av samverkan med skolan gäller följande:

• Verksamheten är beslutad av föreningens styrelse och skolledningen.

• Verksamheten genomförs under den samlade skoldagen, men ersätter inte ämnet idrott och hälsa.

• Verksamheten genomförs främst i närheten av skolan.

• Fortsatt verksamhet ska kunna erbjudas efter skolans slut.

Ökad tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Föreningen har möjlighet att söka medel för att skapa aktivitetsytor, som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande.

Minimibidraget för detta är två basbelopp (2010 = 84 800 kr). Utöver det måste förening eller annan finansiär, till exempel kommun, satsa minst lika mycket. Det innebär att den totala investeringen måste uppgå till minst 169 600 kr (2010) .

Mer information om ansökningstider och övriga kriterier för skolsamverkan och ökad tillgänglighet återfinns på respektive distriktsidrottsförbunds hemsidor.

SISU Idrottsutbildarnas distrikt

SISU Idrottsutbildarnas distrikt har inom ramen för Idrottslyftet fått uppdraget att arbeta med ledarförsörjning och unga ledare.

Ledarförsörjning

Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. Idrottsrörelsen behöver därför på olika sätt arbeta med ledarrekrytering, ledar-och föreningsutveckling samt attityder och värderingar.

Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ert distrikt och stäm träff med en utbildningskonsulent. Ni kan då gemensamt diskutera igenom föreningens behov av ledarförsörjning och se över vilka möjligheter som finns.

Unga ledare

I Idrottslyftet görs en särskild satsning för att stimulera ungdomar mellan 16 – 25 år att vilja ta ledaruppdrag. Satsningen handlar också om att skapa stödjande miljöer som får dem att trivas och utvecklas, vilket förhoppningsvis bidrar till att de väljer att vara ledare under lång tid. Målgruppen för denna satsning är därför både ungdomar och föreningsstyrelser. Mer information, arbetsmaterial och kontaktuppgifter finns på www.sisuidrottsutbildarna.se under rubriken "vi arbetar med".

 

Ansökan

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline sida under fliken Idrottslyftet. För att kunna ansöka måste föreningen ha aktiverat sin sida i IdrottOnline.

Om projektet inte genomförs eller redovisas blir föreningen återbetalningsskyldig.

Ansökningarna ska vara inlämnade senast en månad före aktiviteten

Tilldelningen av medel beslutas av Flygsportförbundets arbetsutskott.

Uppdaterad: 2016-06-07 16:29
Skribent: Bengt Lindgren (Foto: Sven Pontan)

Webbshop

Snygga funktionella sportkläder som syns. Ingen tvekan om var du kommer ifrån. Och du behöver inte vara landslagsman/kvinna för att skaffa dem.


FOTOTÄVLING 2016

Tema:
Kvinnliga förebilder inom Flygsporten

Läs mer här

Fototävlingen 2014 

Vinnare: Johan Gustafsson

Johan Gustatafsson

 

Tvåa: Hans Gustavsson

fototävling hans gustavsson

 

Tredje plats: John Lindström

John Lindström

 


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet. FAI har just lanserat en ny fin webbplats.


image001

Tjäna pengar till Klubbkassan

Postadress:
Svenska Flygsportförbundet
Box 7819
103 96 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 10 476 54 71
E-post: This is a mailto link