Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2018

2018-02-01 10:36
Den 10:e mars håller Svenska konstflygförbundet samt IAC 22 sina årsmöten på flygmuseet i Västerås. Varmt välkomna!
  • Uppdaterad: 2018-02-01 10:38

Svenska Konstflygförbundet bjuder härmed in till ordinarie årsmöte lördagen den 10:e mars 2018 kl 11.00 i lokalerna hos Västerås Flyg muséum. I anslutning till årsmötet kommer även årsmöte för IAC22 att hållas. Efter årsmötena kommer vi att få en guidad tur på museet och möjlighet till simulatorflygning.

Motioner ska vara inskickade till Lars-Åke This is a mailto link senast den 11 februari.

Anmälan ska vara inskickad till Lars-Åke This is a mailto link senast den 2 mars.

Kostnad 100kr/person för dom som betalat medlemsavgift för 2018 och då ingår rundvandring och fika/macka. Övriga betalar full avgift 210kr/person.

För simulatorflygning tillkommer 480kr för 30 minuters flygning.
Observera att anmälan är bindande, då vi måste meddela antal innan.

 Årsmöteshandlingar kommer enligt våra stadgar att finnas tillgängliga på hemsidan och på plats.

 Varmt välkomna

Styrelsen

 

Dagordning för SKFF årsmötet den 10:e mars 2018

1.     Dagordningens godkännande

2.     Godkännande av röstlängder och fastställande av beslutsmässighet.

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

5.     Fråga om förbundsmötet utlysts korrekt.

6.     Förbundets verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår.

7.     Revisorernas berättelse för samma tid.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.     Utgifts- och inkomststat; fastställande av riktlinjer för budget avseende innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

10.Behandling av frågor som förbundsstyrelsen hänskjutit till mötet.
- Ändring av stadgar

11.Behandling av motioner.

12.Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen.

13.Val av styrelse
- ordförande på två år
- ledamot på två år
- fyllnadasval av ledamot på ett år

14.Val för två år av ledamöter i förbundsstyrelsen för respektive ledigblivna poster.

15.Val för ett år av revisorer och revisorssuppleant. 

16.Val av tre ledamöter i valberedningen.

17.Val av ledamot jämte suppleant att ingå i FSF:s valberedning

18.Fastställande av avgifter till Förbundet för kommande verksamhetsår.

19.Övriga frågor. Övriga frågor får inte ge anledning till beslut utan skall hänskjutas till vidare handläggning.
- #Metoo
- Jämställdhet
- Rekrytering

 

Dagordning för IAC22 årsmötet den 10:e mars 2018

1.    Dagordningens godkännande

2.    Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, tillika rösträknare.

3.    Upprättande av röstlängd.

4.    Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

6.    Behandling av verksamhet- och förvaltningsberättelser.

7.    Föredragning av revisorernas berättelse.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

9.    Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden, vilka anmälts i den ordning som säges i § 14.

10. Föredragning av verksamhet och budget.

11. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.

12. Val på två år av Ordförande.

13. Val på två år av två ledamöter

14. Val på ett år av två Suppleanter i styrelsen.

15. Val på ett år av två revisorer samt 2 suppleanter till dessa.

16. Val av ordförande samt två ledamöter till valberedning.

Skribent: Patrik Sjöberg
Epost: Adressen Gömd

Webbshop

Snygga funktionella sportkläder som syns. Ingen tvekan om var du kommer ifrån. Och du behöver inte vara landslagsman/kvinna för att skaffa dem.


Fototävlingen 2016

 Fototävlingens vinnare

Fototävlingen andra plats

Fototävling tredje plats


fai

FAI betyder "Fédération Aéronautique Internationale", det franska namnet på det internationella flygsport­förbundet.


Postadress:
Svenska Konstflygförbundet
Box 7085
103 87 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info